Dark Mode On / Off

If life gives you lemons….

dessert

A delicious cocktail should not be missing on the table, so we are happy to make them and bring it on! I like to use them in beautiful desserts, but I also like savory main dishes such as one of my favorite soups, Avgolemono…. So now all the spotlight is on this beautiful yellow fruit.

 • Fun fact number 1, the lemon is actually not a fruit but a berry.
 • Bartenders like to use lemon and lime because of the extra zest.
 • Even a boring glass of water can be given a kick with a few slices of lemon.

Here are some more facts: The name lemon comes from the French word for “sour fruit” and was first recorded in 1554 Lemon trees can produce up to 300 kilos and grow up to 6 meters high.

1 lemon of approximately 65 grams contains approximately 23 kcal The British Navy still ensures that their ships carry enough supplies so that the crew can have a glass of juice a day.Why do you think? Vitamin C and now we don’t want scurvy. But the lemon is more than a court supplier of vitamins.

Strong Medecine

When I, and more often my husband, suffer from rumbling in the stomach followed by you-know-what, we drink a glass of pure lemon juice. A few years ago, my Hans ordered a glass of pure juice in Greece (yes, it was that time again) and the waitress came back 4 times to check whether the Dutchman really only wanted lemon juice… Not mixed with water? Not mixed with orange or other fruits? Not sweetened like lemonade? No? Ok…so the pure juice was served and the waitresses watched in shock as my Hans downed the juice in one gulp. She shook her head: “to the power of gods, the Dutch are strange people….”. Anyway, the problems after a not so good Stifado were resolved and we could enjoy the beach again instead of a pit stop at every toilet on the island. Yamas!

Lemon zing in your Cocktail

Let’s leave the dirty details behind us and back to your cocktail party and dinner drinks. What’s better than a refreshing lemon cocktail when it’s hot? Fresh lemon juice gives that “zing” a nice English word that I can’t actually translate into Dutch, it gives a kick, energy to the drink. Lemon juice is one of the most commonly used ingredients in a cocktail. Besides the alcohol of course 🙂 But lemon can actually be used in any season. It also gives a warm glow to our breeze of summer cocktails.

Limoncello Martini

Meet my Limoncello Martini! This sweet-spicy cheeky number resembles the classic lemon drop, but the lemon is even more present here due to the use of the popular Limoncello. And yes, there is also a Limoncellow with less alcohol. Make sure you always have a bottle in the freezer. My version of this Martini has 4 simple ingredients;

 • Fresh lemon juice (20 ml) – I like to use the juice of a whole lemon.
 • Dash of maple syrup – This is maple syrup and is now also available in the supermarket, but honey can also be used
 • Limoncello (45 ml) – Go for good quality or better yet: homemade. I have a secret home supplier 🙂
 • Vodka (45 ml) – Good quality here too, for example Stolichnaya because the cheaper ones have a really nasty aftertaste.

Fill a shaker and a martini glass with some ice cubes so that they are nice and cold. Remove the ice and throw all the ingredients into the shaker…and shake. (gee, that’s simple) Pour your mixture through a sieve into the glass. Now it gets more difficult: decoration. A spiral of lemon peel really completes this martini. Peel a lemon with the help of a peeler. Cut even finer strips from the peel with a sharp knife. When you have a nice thin strip, not too long, twist it around wooden skewer and hold it for a few seconds. Pull the spiral off the picker and voilá: Enjoy! Salud!

Martini Cocktail
when life gives you lemons….

Op de tafel mag een heerlijk cocktail niet ontbreken dus we maken ze graag en kom maar op! Ik gebruik ze graag in mooie desserts, maar hook hartige hoofdgerechten zoals een van mijn favoriete soepen Avgolemono….Alle spotlights nu dus op deze prachtige gele vrucht. Fun fact nummer 1, eigenlijk is de citroen geen vrucht maar een bes.

Bartenders gebruiken de citroen en limoen graag vanwege de extra pit. Zelfs een saai glas water geef je een kick door een paar schijfjes citroen. Hier nog wat meer feitjes:

 • De naam citroen komt vanuit het Franse woord voor “zure vrucht” en werd voor het eerst waargenomen in 1554
 • Citroen bomen kunnen wel 300 kilo produceren en wel 6 meter hoog worden.
 • 1 Citroen van ca 65 gram bevat ongeveer 23 kcal
 • Nog altijd zorgt de Britse marine ervoor dat hun schepen genoeg voorraad meenemen, zodat de bemanning een glas sap per dag kunnen nemen.

Waarom denk je? Vitamine C en ook nu willen we geen scheurbuik. Maar de citroen is meer dan hof leverancier vitamine.

Waneer ik, maar vaker mijn man, last hebben van gerommel in de buik gevolgd door je-weet-wel-wat, drinken we glas puur citroensap. Een paar jaar geleden bestelde mijn Hans een glas puur sap in Griekenland (ja het was weer zo ver) en de serveerster kwam 4 x terug om te checken of die Nederlander echt alleen maar citroensap wilde….Niet gemixt met water? Niet gemixt met sinaasappel of ander vruchten? Niet gezoet als limonade? Nee? Ok…dus het pure sap werd geserveerd en de serveesters keek in shock toe hoe mijn Hans het sap in een teug naar binnen goot. Ze schudde haar hoofd: “to the power of gods, the Dutch are strange people….”. Maar goed de problemen na een niet zo beste Stifado waren wel verholpen en we konden weer van het strand genieten in plaats van een pitstop bij elk toilet op het eiland. Yamas!

Lemon zing in de Cocktail

We laten de dirty details maar achter ons en terug naar jou cocktail party en dinner drinks. Wat is beter dan een verfrissende citroen cocktail wanneer het warm is? Vers citroen sap geeft die “zing” een mooi Engels woord wat ik eigenlijk niet kan vertalen in het Nederlands, het geeft een kick, energie aan het drankje. Citroensap is één van de meest gebruikte ingredienten in een cocktail. Naast de alcohol natuurlijk 🙂

Maar citroen kan eigenlijk in elk seizoen. Het geeft ook een warme gloed aan we bries aan zomer cocktails.

Limoncello Martini

Maak kennis met mijn Limoncello Martini! Dit zoet-pittige brutale nummertje lijkt op de klassieke lemon drop, maar de citroen is hier nog meer aanwezig door het gebruik van het populaire Limoncello. En ja er is ook een een Limoncellow met minder alcohol. Zorg dat je altijd een flesje in de vriezer hebt.

Mijn versie van deze Martini heeft 4 simpele ingrediënten;

 • Vers citroensap (20 ml)- ik zelf gebruik graag het sap van een hele citroen trouwens.
 • Scheutje maple syrup- Dat is esdoorn siroop en tegenwoordig ook in de supermarkt verkrijgbaar maar honing kan ook
 • Limoncello (45 ml) – Ga voor een goede kwaliteit of liever nog: homemade. Ik heb een geheime huisleverancier 🙂
 • Vodka (45 ml) – Ook hier een goede kwaliteit, bijvoorbeeld Stolichnaya want de goedkopere hebben echt een nare bijsmaak.

Vul een shaker en een martini glas met wat ijsblokjes zodat ze goed koud zijn. Verwijder het ijs en gooi alle ingrediënten in de shaker…en shake. (goh, dat is simpel) Giet je mengsel door een zeefje in het glas. Nu wordt het lastiger: decoratie. Een spiraal van citroenschil maakt deze martini echt af. Schil een een citroen met hulp van een dunschiller. Snij nog fijnere reepjes van de schil met een scherp mes. Als je een mooie dunne reep hebt, niet te lang draai je deze om een satehprikker en hou je dit een paar seconde vast. Trek de spiraal van de rpikker en voilá: Genieten! Salud!

Latest news